Ydelser

- Udarbejdelse og indlevering af patentansøgninger nationalt/regionalt og internationalt i de tekniske områder elektronik, mekanik og medikoteknik

- Udfærdigelse af indsigelser

- Udfærdigelse af krænkelsesvurderinger

- Udfærdigelse af syns- og skønsspørgsmål til domstolene

- Udarbejdelse og indlevering af brugsmodelansøgninger national/regionalt

- Udarbejdelse og indlevering af varemærkeansøgninger nationalt/regionalt

- Udarbejdelse og indlevering af designansøgninger nationalt/regionalt

- Udfærdigelse af besvarelser til patentmyndigheder

- Nyhedsundersøgelser

- Patenterbarhedsvurderinger