Varemærke

Et varemærke er grundlæggende et kendetegn for et firma eller sædvanligvis et kendetegn for et antal af et firmas produkter eller produktserier.

Varemærker giver indehaveren en signalværdi til forbrugere, der let kan identificere et firma og dets produkter, blot ved genkendelse af varemærket (Eksempelvis LEGO, IBM, Microsoft etc.)

Et varemærke kan bestå af bogstaver, tal, symboler, hørbare lyde, farver, vares geometriske afbildning og kombinationer af disse.

 

Betingelser for at få registret et varemærke.

I forhold til patent og brugsmodelregistreringer kræves der ikke nyhed ved ansøgning om varemærkeregistrering. Man har således en form for beskyttelse, blot ved markedsføring af sine produkter.

Reglerne er fornuftigt nok således, at man ikke må benytte andres varemærker, hvad enten de er registrerede eller ikke registrerede. En varemærkeregistrering opnås ved at indlevere en ansøgning nationalt eller regionalt.

Varemærket bliver undersøgt i databaser, og er der intet til hinder for at få varemærket registreret, bliver registreringen meddelt til ansøger.

Varemærket kan bestå ord eller udgøres af et logo, et såkaldt figurmærke.