Om Lingpat

Lingpat er ejet og stiftet af Patent Attorney Ole Jagtboe. Ole har arbejdet med patenter gennem de sidste 30 år. Udover dette har han arbejdet med design og varemærkebeskyttelse, og er registret som europæisk design og varemær attorney.

Oles karriere startede i 1982 som patentexaminer ved Patent- og Varemærkestyrelsen (DKPTO). Som examiner undersøgte han mere end 1000 patentansøgninger. Desuden oplærte han nye sagsbehandlere og deltog internationalt i revision af det internationale patentklassifikationssystem IPC hos WIPI.

Endeligt har Ole afholdt foredrag både internt og eksternt.

Efter 12 års ansættelse i Patent- og Varemærkestyrelsen blev Ole ansat i patentbureauet Zacco som sagsbehandler.

Der arbejdede han i 4 år, hvorefter han blev ansat som patentchef i NKT Research Center, her havde han ansvaret for NKT’s patentportefølje for alle NKT selskaber under NKT Holding, inkluderende Nilfisk Advance, NKT flexibles, GIGA etc. I ansættelsestiden var Ole i tæt kontakt med forskere, og holdt øje med potentielle ideer, der kunne patentbeskyttes.

I perioden 2000- 2010 var Ole ansat i patentbureauet af 1973, som patent attorney, European design og trademark attorney.

Efter næsten 30 års erfaring i patentbranchen besluttede Ole. d. 1. januar 2011 at etablere Lingpat.

Lingpat ekspertise ligger i mekanik, elektronik og medikoteknik.

Lingpat arbejder sammen med mmpatents indenfor det kemiske område