Brugsmodel

Brugsmodelansøgninger følger grundlæggende de samme regler som beskrevet under patenter.

De væsentlige forskelle fra patenter vil derfor kun blive beskrevet her.

Processer eller fremgangsmåder kan ikke beskyttes med brugsmodel.

I beskrivelsen i en brugsmodelansøgning kan det omtales, hvorledes et produkt fremstilles, hvilket kan have betydning, hvis en brugsmodelansøger ønskes at gøre brug af prioriteten, som er omfattet af samme regler, som ved patentansøgninger.

Kravet om såkaldt ”tydelig adskillelse” (frembringelseshøjde) er mindre end patentansøgningernes krav on ”væsentlig adskillelse” (opfindelseshøjde).

Det skal i denne forbindelse understreges, at en registreret brugsmodel kan være sværere at få omstødt end et patent.

Beskyttelsestiden for en brugsmodel er maksimalt 15 år.