Design

 

Hvad er et design?

 Et design er et produkts udseende, som illustreres ved en afbildning, der kan være en stregtegning med eller uden farver.

Afbildningen kag også være fotografiske afbildninger

Afbildningerne for et design kan, men ikke nødvendigvis udføres i op til 7 enkelt afbildninger, hvor 1 er designet set i perspektiv medens de øvrige 6 kan være afbildninger set ind mod en ternings 6 overflader.

For at få registreret et design skal det opfylde to betingelser:

Det skal være nyt, og vise originalitet, således at det ikke er forveksleligt med andre kendte design.

 

Hvorfor designbeskyttelse?

En designbeskyttelse fremstiller produkt med attraktive egenskaber, som har betydning ved markedsføringen af produktet.

Desuden vil designbeskyttelsen give en beskyttelse der går videre end markedsføringslovens bestemmelser om såkaldt piratkopiering.

 

Prioritet:

 Som ved patent- og brugsmodelansøgninger, er det muligt at kræve prioritet, hvis et design, er nationalt er indleveret ønskes indleveret i uden for prioritetslandet.

Denne prioritetsret er til forskel fra patent- og brugsmodelansøgningers prioritet på 1 år, 6 måneder.